Persondatapolitik hos Bang Erhverv ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Bang Erhverv ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Bang Erhverv ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside
  • Kontakter os via kontaktformularen (spørgsmål)


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.bangerhverv.dk er Bang Ehverv ApS, Vestbirk Alle 10, 2770 Kastrup, CVR nr. 37445479.


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mail indhenter vi for at kunne vende tilbage med svar på dine spørgsmål, samt opskrivning til lejemål. 


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Vi har vores hjemmeside hos UnoEuro, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i UnoEuros datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse tine@bangerhverv.dk